REFERENCER

Arkil vejservice

 • Græsslåning af vej rabatter (fra Skagen til Djursland, til Mors) (4600 km i alt)
 • TMA - skilte vogn kørsel til div. arbejdsopgaver
 • Feje cykelstier
 • Klippe/save grene, for bedre udsyn til bilisterne langs vejene (motorvej-hovedveje)
 • Rabat skader

Vejdirektoratet

 • Saltning/snerydning (motor vej E45-til/fra kørsel)

Aalborg Kommune

 • Snerydning/saltning af cykelstier

Rebil Kommune

 • Snerydning på landruter med lastbil/gummiged
 • Snerydning i Støvring by med traktor
 • Snerydning af veje, stier, og p-pladser ved private, virksomheder, og hjemmeservicefirmaer

TL-BYG

 • Renovering af kunsten (jordarbejde, kloak og belægning)

Multibyg Aalborg

 • Hasseris Have (ombygning-renovering af boliger i Hasseris bymidte)
 • Provstejorden (nedbrydning)
 • Jem & Fix (jordarbejde, kloak, etablering af regn vandsbassin)
 • Skansehøj Nørresundby (byggemodning, jord- og kloakarbejde)

Arcon/Sunmark solvarme skørping

 • Udendørsplads til solfanger, støbe sokler

Egon CHR

 • UCN (jordarbejde, kloak)
 • Nøvling Skole/børnehave (kloakarbejde)

Aalborg Forsyning Vand A/S

 • Opgravning for ny vandledning/jorddækning i vejrabat - Klarup

Ferslev BY

 • Græsslåning af trampe sti
 • Græsslåning af kirkegårds areal

Samt mange flere…

Adresseoplysninger

Ferslev / Skørping Entreprenør A/S

Nøvlingvej 264

9230 Ferslev, Svenstrup

Kontaktoplysninger

Tlf.: +45 98 38 17 72

Mobil: +45 40 58 17 72

Mail: ferslev@maskinstat.dk